Välkommen till Biokolverkstad!

Plats Malå
Datum och tid 8 september, 15.00

Kan vi skapa nya lönsamma affärer på våra gårdar och samtidigt gynna miljö och klimat?

Torsdag 8 september kl 15.00 • Malå Kommunhus, Lokal Jupiter

Biokol framställs genom en pyrolysprocess där biomassa (tex restprodukter, träflis och strå) förkolas i en syrefri miljö samtidigt som gas och olja kan utvinnas. Olika temperaturer och tekniker möjliggör olika utfall beroende på vilka slutprodukter som eftersträvas.

Forskningsprojekt har visat att det tex med en cyklonförgasare går att utvinna ca 50% pyrolysolja, 10-15% biokol samt energi i form av gas till pyrolysprocessen.

Med andra tekniker kan andelen biokol nå upp mot ca 50% och resten blir gas eller olja. Ju högre temperatur desto mindre andel kol. Även olika ”gröna kemikalier” går att utvinna.

Biokol kan användas som jordförbättringsmedel vid odling, foder till djur och även som hälsokosttillskott för människor. Efterfrågan ökar också inom mark och anläggning, som filtermaterial samt för eliminering av växtnäringsläckage.

Med hjälp av professor Björn Kjellström, (ordförande i Energimyndighetens programråd för omvandling av biobränslen), går vi igenom olika typer av småskalig teknik för pyrolysanläggning i skalan ”gårdsnivå”. Hur kan vi förädla jordbruksfastighetens sly, flis, restprodukter och kanske gräset rörflen?

Inbjudan som pdf: Biokol workshop 160908

Meddela gärna ditt deltagande till:

Cecilia Wahlberg Roslund
Affärsutvecklare / Projektledare Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
Telefon 0953-140 48 | Mobil, 070-397 09 99
E-post cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se

I samverkan med:

sponsmala