Välkommen på fältvandring med fokus på vall och vallfoder

Plats Tjurtorp, Väderstad
Datum och tid 17 maj, 18:00
Arrangör Hushållningssällskapet, Gård & Djurhälsan, HK Scan

Tjurtorp ägs och drivs a familjen Jonsson, produktionen är ekologisk och består av 220 dikor och de föder även upp egna och inköpta tjurar till slakt.

Vi går gemensamt runt och kikar på vallarna och diskuterar kring vallodling och produktionen av vallfoder för nötkreatur. Vi kommer även beröra ämnet betesparasiter för optimal djurhälsa och tillväxt på bete.

Under kvällen bjuds det också på hamburgare.

Anmälan senast den 9/5 till Ulrika Andersson, 013-24 48 45, ulrika.andersson@gårdochdjurhalsan.se

Medverkar på träffen gör:

Louice Lejon, växtodliongsrådgivare Hushållningssällskapet

Linnea Borgenvall, produktionsrådgivare på Gård & Djurhälsan

Malin Bernhard, djurhälsoveterinär på Gård & Djurhälsan

Rune Elebrin, HK Scan