Välkommen på Årsstämma Hushållningssällskapet Jönköping

Plats Digitalt via Teams
Datum och tid 22 april, Kl:18:00

Hushållningssällskapet Jönköping

När? 22 april kl. 18 – 20.

Var? Digitalt via Teams.

Anmälan senast 15 april till:hush.f@hushallningssallskapet.se eller 036-39 88 70