Vad kostar mitt Vallfoder? Uppstartsträff 25 april

Plats Digitalt via Teams
Datum och tid 25 april, 13.30
Arrangör Hushållningssällskapet Västra i samarbete med Länsstyrelsen i Värmland och Greppa Näringen

Under vallsäsongen 2021 räknade 10 värmländska gårdar fram vad produktionskostnaden var för vallen. Vill du vara med och räkna på hur det ser ut för din gård 2023?

Uppstartsträff tisdagen den 25 april kl 13.30 med en gemensam digital genomgång av hur insamlingen av data ska ske, samt en presentation av resultaten från 2021

Träffen och undersökningen anordnas av Hushållningssällskapet på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland. Syftet med undersökningen är att varje deltagare ska få gårdsspecifika resultat som ska kunna jämföras med andra gårdar. Tanken är också att resultatet ska kunna användas för strategiska beslut framåt gällande vallproduktionen. Även näringssammansättningen på vallfodret kommer att analyseras och sättas i relation till bland annat avkastning och produktionskostnad.

Under säsongen noterar varje deltagare antal timmar olika vallmaskiner används, antal ”mantimmar”, dieselanvändning, areal, avkastning samt kostnader för insatsvaror som plast, nät, gödsel och lejda tjänster och så vidare. Dessa data sammanställs gårdsvis, och jämförs sedan med alla deltagande gårdar. Vid en avslutningsträff under hösten 2023 kommer resultaten redvisas och diskuteras.

Medverkande: Rådgivare från Hushållningssällskapet Västra: Niklas Eriksson Ekonom Skara,
Anna Hultgren Lantbruksdjur Karlstad och växtodlingsrådgivare.

Kostnad: Kostnadsfri. Träffen finansieras genom landsbygdsprogrammet och Greppa Näringen.

Frågor och Anmälan senast 20 april till: Anna Hultgren tfn/sms: 070-553 68 11,
anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Observera! Max 20 deltagare. Deltagare från Värmland har förtur.