Utveckla ditt grönsaksföretag

Plats Skara, Hushållningssällskapet
Datum och tid 26 februari, 09:00-12:00

Vi söker Dig som vill utveckla ditt grönsaksföretag. Hushållningssällskapet Skaraborg bjuder in till deltagande i erfarenhets-grupp (ERFA-grupp) för inspirerande diskussioner med andra odlare, både nystartade och erfarna.

Vi söker lantbruksföretag som vill utvärdera möjligheten att odla- eller komplettera sin verksamhet med frilandsgrönsaker och därmed få fler ben att stå på.

I en grupp på 6 -10 företagare kommer vi under fyra tillfällen att utbyta erfarenheter samt delge tips och möjligheter med varandra. Vid första mötet kommer gruppen gemensamt fram till nästa träffars frågeställningar. Det finns även möjlighet att ta in en föreläsare eller göra ett studiebesök utifrån önskemål.

Träff ett av fyra

Vi träffas första gången torsdagen den 26 februari kl. 9.00-12.00

Start med kaffe och fralla i Hushållningssällskapets lokal, Skara

Avgift:  900 kr exkl moms för fyra träffar inklusive fika

Anmälan senast den 24 februari till:
Kristine Ivarsson, Växtodlingsrådgivare
0511-248 46 eller 070-366 04 56