Utfodring i Lammproduktion: tema bete och vallskörd

Plats Uppsala
Datum och tid 23 maj, 18-21

 

23 maj kl. 18-21 i fält i Uppsala län

 

Kostnadsfri för deltagarna då aktiviteten finansieras via Länsstyrelsen i Uppsala län, Greppa Näringen

Anmälan senast den 16 maj till Victoria Thuillier, victoria.thuillier@hushallningssallskapet.se, 070 236 25 45