Utflykt

Plats Östervåla/Månkarbo
Datum och tid 14 juli, 09.00
Arrangör Närdinghundra Hushållningssällskap

 

Inbjudan till medlemmar i Närdinghundra Hushållningssällskap

Utflykt

Tid och plats: Torsdagen den 14 juli 2022 reser vi till Olpersgården i Skogbo, Östervåla och handelsträdgården Getingbo Perenner.

Samling för samåkning: Kl. 09.00 vid parkeringen vid Almunge klockstapel.

Olpersgården är en gammal släktgård nordost om Östervåla. I dag visas den vackra mangårdsbyggnaden som ett gårdsmuseum. Här kan ni uppleva hur släkten bodde under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, samt beundra rummens väggar som är smyckade med väggmålningar av allmogekonstnären Hans Wikström från 1826. Gården har funnits i familjens ägo i över 400 år.

Program
10.30 Ankomst till Olpersgården med välkomstfika, därefter visning av gården. Se mer på olpersgarden.se
13.00 ca  Lunch vid Syltkrukan i Månkarbo.
15.00 ca Ankomst till handelsträdgården Getingbo perenner. Här finns hundratals pionsorter. Se mer på getingboperenner.se

Kostnad
Skogbo 100 kr
Syltkrukan, ca 125 kr
Getingbo, gratis kaffe och övriga kostnader beroende på vad du vill köpa
Resa i samråd med bilförarna

Anmälan: Senast den 11 juli till Barbro Zelin, tel. 076-031 11 69 eller Martin Petterson, tel. 070-414 43 74.

Välkommen på utflykten och tag gärna med ett par vänner på resan!

Styrelsen
Närdinghundra Hushållningssällskap