Utbildningsdag i precisionsodling

Plats Grästorp
Datum och tid 24 oktober, 9-16

Alla pratar precisionsodling. Kom till en utbildningsdag och bli inspirerad du också!

Rätt insats på rätt plats
Under en dag går vi igenom grunderna för att komma igång. Med precisionsodling fördelar
du dina insatser utifrån variationen i fältet. Med en jämnare gröda som följd. Samtidigt som du minskar risken för växtnäringsförluster ökar du din lönsamhet.

Medverkande
Knud Nissen Yara, Henrik Stadig Hushållningssällskapet Västra,
Johanna Wetterlind SLU, Dataväxt.

Anmälan senast 17 okt till:
Per Hansson, 0511-248 49

Dagen är kostnadsfri.
Lunch till självkostnadspris.