Utbildning i arbetsmiljö och arbetsrätt

Plats Kalmar
Datum och tid 30 november, 9-16

Har du vidtagit de åtgärder som krävs för att klara en inspektion av arbetsmiljöverket?

Vet du vilka skyldigheter du som arbetsgivare har för dina anställda?

Anmälan

Läs mer