Underhåll av diken

Plats Nyköping
Datum och tid 27 november, 13.00-16.00
Arrangör Hushållningssällskapet

 

Underhåll av diken
Hur ska diket underhållas för bästa lönsamhet samtidigt som miljön värnas? Hur kan våtmarken bli en del av diket och vilka nyttor kan man få av den?

Program
•  Dikesunderhåll – en lönsam miljönytta, men vilka metoder är bäst?
•  Vilken miljöhänsyn man tar vid ett underhåll av diket.
•  Erfarenheter från entreprenör – vad händer i fält?
•  Lägeskoll från Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund.
•  Hur kan våtmarken bli en del av diket – ekonomiskt och miljömässigt.

Tid
Onsdagen den 27 november 2019, klockan 13.00–16.00.

Plats
Hushållningssällskapets lokaler på Tingshusplatsen 2, Nyköping.

Medverkande
Tobias Neselius, Hushållningssällskapet
Joakim Hermansson, Hushållningssällskapet

Anmälan
Senast 25 november klockan 12.00 till Tobias Neselius, 070-640 85 99, tobias.neselius@hushallningssallskapet.se

Träffen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för deltagarna. Hushållningssällskapet bjuder på fika.

Välkommen!