Flyttas till november! ULLiHOP: Framtidsvision för ullen i Västerbotten – Workshop med Barbro Lomakka

Plats Strömbäck Folkhögskola, Umeå
Datum och tid 2 september, 9-15

Välkommen till en workshop med Barbro Lomakka som driver Studio Lomakka i Visby på Gotland. OBS! Flyttas till november!

Lomakkas strukturer är framtagna i en kombinerad industri- och hantverksbaserad tillverkningsprocess. Syftet är att kvalificera ullfiberns unika egenskaper för produkter i offentlig miljö med höga krav på akustikdämpande material.

Filtmaterialets råa karaktär med de ytstrukturer som är framarbetade, samverkar utmärkt med material som betong, glas, trä, sten, järn. De är gjorda att fungera som mattor på golv, ljudabsorbenter för vägg och tak och som mer integrerade lösningar i det offentliga rummet.

Strukturerna kan med fördel betraktas som en potential inom nybyggnation där den textila lösningen fortfarande utmanar. Alla vävda strukturer som presenteras är handvävda i Sverige på Gotland.

Program:

• Vi arbetar tillsammans med olika frågeställningar.
• Avslutningsvis en bildvisning kring olika exempel på utveckling av ullfiber.

Avgift för medverkan i projektet ULLiHOP: Privat medfinansiering 300 kr. Projetet är momsfritt. Lunch betalas av deltagarna.

Välkommen med din anmälan och eventuella frågor till Helene Skogqvist, 070-343 42 54 eller helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se