ULLiHOP: Utfodring för en god kvalité av både ull, skinn och kött – Workshop med Titti Strömne, Glada fåret

Plats Forslundagymnasiet
Datum och tid 8 februari, 09.30-15.30

Välkommen till en workshop med Titti Strömne, Glada fåret, med fokus på utfodring för en god kvalité av både ull, skinn och kött.

09.30 Kaffe och smörgås
10.00 Diskussioner om grundläggande utfodring till får.

  • Fåret – en liten idisslare – hur påverkar det vad och hur vi fodrar?
  • Fårets näringsbehov – vad specifikt behövs för en bra kött- skinn- och ullproduktion?
  • Det optimala grovfodret
  • ”Fårpengen”/ extra djuromsorg för får, vad innebär det?
  • Övning: tolka grovfoderanalys
  • Mineraler och vitaminer – viktiga för både kött, skinn- och ullproduktionen
  • Praktisk utfodring, fodersystem, foderbord och strömedel – deltagarnas erfarenheter för att producera skräpfri ull under stallsäsongen
  • Mer? Hullbedömning, uppskatta foderåtgång, foderinventering – här får ni bestämma vad som önskas.

14.30 Skolans lammproduktion, avel och ullhantering, Catarina Ottosson, lärare och ansvarig för fårbesättningen vid Forslundagymnasiet. Suffolk och Ryafår är raser som ingår i besättningen. Vi får även besöka fårhuset med Catarina.

Projektmedfinansiering 400 kr, kostnad för mat 150 kr tillkommer, glöm inte att anmäla ev. specialkost.

Anmäl dig till Helene Skogqvist 070-343 42 54 alt. helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se – senast den 15 januari.