ULLiHOP: Informationsträff

Plats Digitalt (Teams)
Datum och tid 26 november, 18.00

Välkommen till en informationsträff för dig som deltagare i projektet ULLiHOP med Helene Skogqvist och Maria Rönnbäck från Hushållningssällskapet.

  • Vad händer med projektet nu?
  • Finns det pengar kvar?
  • Fortsättningsvis kommer många av våra workshops att genomföras digitalt. Hur tycker du att det fungerar för just dig?
  • Övriga frågor? Skicka dina frågor och funderingar till undertecknad innan mötet.

När anmälningstiden har gått ut kommer du få en länk för att kunna ansluta till mötet.
Mötet sker via Teams och du kommer ha möjlighet att ställa frågor under passet.

Anmälan senast den 24 november till Helene Skogqvist tel. 070-343 42 54 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se