ULLiHOP: Gårdsbesök Bergsåkersgården

Plats Bergsåkersgården, Lövånger
Datum och tid 12 juni, 18.00-20.30

Bra bete och grovfoder för ullens tillväxt - Workshop hos Regina och Oskar, Bergsåkersgården.

Genomtänkt utfodring och ett bra bete är inte bara viktigt för djurens välfärd utan även för ullens tillväxt och kvalité.
Vad är ett bra bete respektive grovfoder för fåren? Betesskötsel, foderplanering och växtodling.
Medtag egen fikakorg!

Kursledare: Maria Lundbäck, Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten
Avgift: Avgift för medverkan i projektet ULLiHOP, privat medfinansiering, 200 kr
Upplysningar och anmälan: senast den 2 juni till Helene Skogqvist tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54 eller e-post: helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se