Ulldagarna!

Plats Lilla Böslid
Datum och tid 21 november, 09.00-15.30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Välkommen till Ulldagarna! Den 21 november är det en teoretisk heldag och den 26 november är det en praktisk halvdag.

Läs mer i inbjudan för Ulldagarna!

Program 21 november.

09:00–9:30 Registrering, kaffe med smörgås
09:30 Välkomna, inledning och en kort presentation – Projektbeskrivning ”Ull som resurs” samt diskussion om problematiken i dagens ullhantering, varför inte svenska företag köper svensk ull utan importerar. Kan trenden av import brytas? Susanne Paulsson Hushållningssällskapet Halland, Projektledare
10:00 Management och Marknadsföring, Introduktion och hjälpmedel, Jozefine Nybom, SLU, Doktorand vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Panel: Frågor och diskussion till Jozefine

12:00 Lunch
13:00 Fortsättning: Att ta vara på hela kedjan, Inspirationsföreläsning – Hur kan vi som producenter ta vara på hela värdekedjan, Inspirationsföreläsning. Otto Ramsay, KullaLamm, Lantmästare, har bland annat mottagit Anders Wall stipendium inom
Landsbygdsutveckling.Panel: Frågor och diskussion till Otto
Ull marknad, Industrins krav – samt hur den internationella ullhandeln ser ut och fungerar, Gösta Magnusson, Klippans Yllefabrik f.d. direktör på Klippans Yllefabrik.

Panel: Frågor och diskussion till Gösta

15:30 Kaffe och förfriskningar, avslutning

PRIS: GRATIS (OBS man förväntas delta på bägge tillfällen, anmälan är bindande, vid uteblivet besök debiteras 500kr). Inkluderar lunch och fika.

Anmäl dig senast 3 november kl.19:00 via e-post: anna-sofia.cappelen@hushallningssallskapet.se