Ull går alltid att använda

Plats Lima
Datum och tid 18 juni, 10-16.30

Inbjudan till medlemmar i Lima-Transtrands Hushållningssällskap

En dag om ull med Kia Gabrielsson, ullklassifisör, Ullsörvis

Denna dag vänder sig till dig som är fårägare och är intresserad av att veta värdet på din ull och till dig som använder ull och vill lära dig vilken ull som är lämplig till de produkter du tillverkar.

Vilken ull kan man använda när man stoppar dockor, spinner, tovar eller allmänt till försäljning?

Observera att det gäller oavsett vilken ras du har. Många fårägare är inte medvetna
om att ullen från våra köttraser är en mycket spinnbar ull och en stor resurs för spinnerierna att få tag i bra svensk ull.

Vi lär oss också, att på levande djur, bedöma om det är en hantverksull eller ull som bäst lämpar sig för komposten.

Vi tittar på olika klippningstekniker. Kia klipper sittande, stående och med handsax.

Datum och plats:            Lördagen den 18 juni, kl. 10.00 – ca 16.30 hos Lena Lindberg, Boisgården, Heden, Lima.

 

Avgift:                                 50 kr för fika. Lunch bekostas själv. Förslagsvis på Sixtens i Limedforsen.

 

Anmälan och frågor:    Senast den 15 juni till Lena på tel. 072-263 14 02 eller till Stina Olsson, tel. 0280-302 07.
Varmt välkomna!
Styrelsen
Lima-Transtrands Hushållningssällskap