Två studiebesök: Äppleodling och ostprovning

Plats Synnerby och Resville
Datum och tid 30 september, 14:00
Arrangör Skånings och Valle gille

Välkomna med till äppleodling i Synnerby och ost- och marmeladprovning i Resville.

Vi börjar med att besöka Anders West, Äpplemakarna Sånnatop, i Synnerby. För att lättare hitta dit samlas vi vid kyrkan. Vi tittar på äppleodlingarna och musteriet.

Vi fortsätter sedan till Ingrid och Peter Wallroth, Resville Mathantverk, för ost- och marmeladprovning

Kaffe och smörgås: 100 kr/person

Anmälan senast fredag 28 september till:

Alf Cederbom, 0510-53 00 26, 070-655 22 18
Niklas Ullberg, 070-843 08 65
Ann Jakobsson, 0511-37 40 23, 070-233 96 92