Trender, omvärld och utveckling av varumärken

Plats Furufjärdens Gästgård, Luleå
Datum och tid 3 mars, 10.00-17.00

I projektet ”Ny mat från Arctic” arrangerar Hushållningssällskapet ett seminarium för dig som är livsmedelsföretagare. Vi startar dagen kl. 10.00 med kaffe innan programmet drar igång.

Torsdag den 3 mars kl 10.00-17.00 på Furufjärdens Gästgård, Luleå

10.30 Export till nya marknader
Robert Forsberg från Norrbottens Handelskammare

  • Hur förbereder man för export? Hur vet jag att mitt företag är exportmoget?
  • Generellt vad som gäller vid export till Norge och Finland.

12.00 Lunch

13.00-17.00 Trender, omvärlden och utveckling av företagets varumärke
Fredrik Karlsson från Vinter kommunikationsbyrå

Under eftermiddagen arbetar vi tillsammans med Fredrik Karlsson, varumärkesutvecklare vid Vinter kommunikationsbyrå. Vinter är bland annat experter på design, omvärld, kommunikation och varumärkesutveckling. Vinter blev i dagarna också, för tredje gången, utnämnd till ”Årets Byrå” i Sverige.

Under eftermiddagen varvas föreläsningar om marknad, omvärld och trender med eget arbete i workshops. Med inbjudan bifogas ett material som Vinter tagit fram. Materialet ger dig möjlighet att konkret använda dagen för att skapa din egen plattform för utveckling av företagets varumärke. Förbered dig genom att studera materialet och fundera på hur du kan besvara de olika frågeställningarna. Materialet är ditt och ska vara ett underlag för diskussion och reflektion under dagen.

Anmälan och frågor
Anmäl dig senast den 26 februari till Veronica Landström, Hushållningssällskapet
Telefon 0920-244 180 eller e-post: veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se

Vid frågor kontakta: helena.zimmer@hushallningssallskapet.se

spons arctic