Trähägnsexkursion

Plats Ullasjöbäckens Naturreservat
Datum och tid 20 juni, 09.00-11:30
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Välkommen på exkursion för att besiktiga och diskutera trähägn. Tisdagen den 20/6 kl 9:00 är ni välkomna att se och diskutera trähägn som en alternativ metod för att skydda skogsföryngringar från betesskador. Bakgrunden till denna inbjudan är ”Projekt Trähägn – en tänkbar metod för viltskydd i Svenskt skogsbruk” som Hushållningssällskapet driver med finansiering från Bertebos stiftelse och Erik Stenströms stiftelse för Ekskogsbrukets främjande samt Arena Grön Tillväxt.

Tre stycken hägn är nu byggda i ett demonstrationsförsök i tre av Hallands naturreservat i sammarbete med Länsstyrelsen i Halland och Maa Såg. Ett av dem finns i Ullasjöbäckens naturreservat, vilket vi besöker den på exkursionen.

Program 20 juni
09:00 Samling och kaffe
09:15 Information och bakgrund till dessa trähägn.
10:00 Titta på hägn, rundvandring.
10:45 Samling, diskussion och synpunkter.
11:30 Avslut

Plats
Ullasjöbäckens Naturreservat
https://kartor.eniro.se/m/LdVsv

Kordinater Sweref99 – 6291559, 383108

Anmälan – senast 16 juni
Anmälan och mer information kontakta:
Olof Stenström, Hushållningssällskapet Halland,
072-55 39 731, olof.stenstrom@hushallningssallskapet.se