Träff: Säkra grovfodertillgången i ekologisk produktion

Plats Kils Golfklubb
Datum och tid 19 september, 9:00-15:30

Välkommen till en träff med temat ”Säkra grovfodertillgången i ekologisk produktion” med två av Sveriges främsta experter på vall och grovfoder: Nilla Nilsdotter-Linde, SLU och Charlotte Åkerlind, Råby konsult.

Program (klicka här för att se inbjudan som pdf)

9:00 Vi inleder med smörgås och kaffe

9:30 Erfarenheter från 2018 och 2019. Vilket foder vill vi ha? Rätt foder till rätt
djurgrupp – Anna Hultgren ger oss några riktlinjer.

10:00 Hur ska vi tänka när vi väljer gröda och vallfröblandning och hur ska de sås
och skördas för bästa resultat? – Nilla Nilsdotter-Linde ger oss tips kring vanliga och mindre vanliga grovfodergrödor.

11:30 Lunch på Kils Golfrestaurang – 2015 års mest uppskattade golfrestaurang.

12:30 Hur kan dina foderanalyser användas som hjälp för att bestämma åtgärder
i odling, skörd och lagring och därmed ge en säkrare grovfoderproduktion?
– Charlotte Åkerlind. Om du har, ta med din foderanalys, ev gödselanalys och
markkartering och passa på att få feedback på de egna värdena.

14:00 Fältbesök på Sörby gård – vi tittar bland annat på vallar insådda med olika
vallfröblandningar, så- och skördetidpunkter och diskuterar aktuella odlingsfrågor i fält.

15:00 ca, Träffen avslutas med fika


Medverkande:

Charlotte Åkerlind, Råby konsult AB
Nilla Nilsdotter-Linde, SLU
Anna Hultgren och Lina Ulff Delprato, Hushållningssällskapet Västra

Plats: Kils Golfklubb, Skärningsberg i Kil och Sörby gård Kil.

Kostnad: 250 kr inkl. två fika och lunch, faktureras i efterhand.

Frågor och anmälan senast 13 september till:

Anna tfn 070-553 68 11 eller
Lina tfn 0706-49 01 39
sms går bra (ange ev matallergi).

Aktiviteten anordnas av Hushållningssällskapet i samarbete med: Värmlands läns Fåravelsförening, Värmlands Vallförening och Värmlands nötköttsproducenter.