Träff om grönsaksodling

Plats Odensbacken, Örebro
Datum och tid 2 augusti, 14.00–17.00
Arrangör HS Konsult AB i samarbete med Länsstyrelsen Örebro län

Grönsaker står allt mer i centrum. Vi konsumerar mer grönsaker än tidigare och efterfrågan på närodlat, härodlat, ekologiskt och svenskt ökar.

Vid tre fristående träffar under sommar-höst får vi med Ylva Andersson, trädgårdsrådgivare Hushållningssällskapet, diskutera aktuella frågor om odling av grönsaker med ekologiska produktionsmetoder.

Måndag 2 augusti, 14.00-17.00, del 2
Gammaldags grönt, Odensbacken

Britt-Marie Andersson och Jörgen Wistrand, Gammaldags grönt i Odensbacken skalar upp sin odling i år och kommer att bruka 1,5 hektar inklusive gröngödsling och träda. Närmast gården finns en bäddodling med blandade grönsaker samt lite radodling. På åkermark uppe i skogen odlas rotsaker, och i år även blålusern på försök. Tanken är att använda egenodlad blålusern som täckmaterial istället för inköpt pelleterad gödsel. Britt-Marie säljer via REKO, marknader och till caféer och restauranger.

Vid den här fältvandringen kommer vi att prata om växtnäring med lite extra fokus på gröngödsling, både som en del av växtföljden och för användning som täckmaterial i andra delar av odlingen. Vi pratar om de olika grödornas kvävebehov och effekten av gröngödsling och andra ekologiska gödselmedel.

Ta med egen fikakorg! Då har vi lättare att hålla avstånd och undvika smittspridning.