Träff: Bygg framtidens smartaste stall för ekologisk nötköttsproduktion

Plats Värmlands Bro, Säffle
Datum och tid 10 april, 9:30-15:30

Hur bygger vi ett prisvärda, rationella och lättarbetade stall med god djurvälfärd? På denna träff får du en inblick i planeringen för framtidens smartaste stall för ekologisk nötköttsproduktion.

Dagen börjar på Majorskullens Bygdegård i Värmlands Bro. Vi går igenom planering inför ett nytt stallbygge, hur själva processen går till och hur man ska tänka för att få ett lättarbetat, kostnadseffektivt stall med god djurvälfärd. Vi avslutar dagen med ett besök i det nybyggda stallet för dikoproduktion på Godås, Värmlands bro, Säffle.

Medverkande
Johan Svantesson, Godås
Sofia Hedlund och Karin Granström, Hushållningssällskapet

Kostnad: 200 kr för lunch och fika

Anmälan senast 3 april

Växel: 054-54 56 00 eller
SMS: Karin Granström 070-257 67 60 eller
Epost: varmland@hushallningssallskapet.se

Mer info om Gådås
Du hittar all information om stallet på Godås på Jordbruksverket.se
Framtidens smartaste stall

Stallkonceptet tilldelas utmärkelser för bland annat:
God lönsamhet – rationell storskalig drift med lågt arbetsbehov.
Låg investeringsutgift –anpassade materialval till 15 års ekonomisk livslängd.
God djurvälfärd – stora ytor per djur med ströbädd.