Trädgårdsseminarium

Plats Hushållningssällskapet, Köpmangatan 2, Luleå
Datum och tid 15 mars, 13.00

Välkomna till en eftermiddag kring växtskydd inom yrkesodling
trädgård.

Agneta Sundgren, tidigare Jordbruksverket, numera
LRF trädgård och projektledare för Minor use* medverkar.
Deltagaravgift: 100 kronor (ex moms) per person.
Anmälan till Ann-Kristin Isaksson senast 12 mars,
via e-post ann-kristin.isaksson@hushallningssallskapet.se
eller telefon 076-8230 886.
Välkomna!
Ann-Kristin Isaksson och Sara Byström, Hushållningssällskapet
Norrbotten-Västerbotten
* Minor use, att bredda tillgången av växtskydd för grödor som
odlas i mindre omfattning och för mindre användningsområden.

PROGRAM

13.00- 13.15 Inledning. Information om projektet
Arctic Winery.
Sara Byström HS Norrbotten-Västerbotten

13.15-14.30 Aktuella frågor kring växtskydd
i trädgård. Information om projektet ”Minor use”,
Agneta Sundgren, expert på växtskydd från LRF
trädgård.

14.30 Kaffe.

14.45- 15.30 Fortsättning med information
från Agneta. Diskussion kring ”vilka växtskyddsmedel
har vi behov av i norra Sverige”.

15.30-16.00 Redovisning av bärförsök. Resultat
från sortförsök med jordgubbar i Öjebyn.