Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet

Plats Grans naturbruksskola i Öjebyn
Datum och tid 28 april, 09.00-15.30
Arrangör Hushållningssällskapet i samarbete med Tillväxt Trädgård

För dig som är ny eller befintlig bär- och grönsaksodlare, inom förädlingsföretag och andra intressenter: Hushållningssällskapet i samarbete med Tillväxt Trädgård bjuder in till en spännande dag om trädgårdsodling där vi lyfter möjligheter och diskuterar förutsättningar, behov och visioner kring trädgårdsnäringen i Norrbotten och Västerbotten.

PRELIMINÄRT PROGRAM (Ca-tider)
09.00 Kaffe

09.30 Inledning och information om verksamheten vid Öjebyn Agro Park
Sara Byström verksamhetsledare och Ann-Kristin Isaksson driftledare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten.

09.45 Vad är Tillväxt Trädgård? Kort information om Tillväxt Trädgård samt LRF Trädgård. Marcus Söderlind

10.00 Trädgårdsgrödor som affärsmöjlighet
Del 1: Grundläggande kring trädgårdsodling och dess förutsättningar
Del 2: Försäljning

12.00 Lunch

13.00 Presentation av examensarbete ”Producenternas perspektiv på lokal branschutveckling – En utforskande fallstudie av förutsättningarna för svarta vinbär, jordgubbar och allåkerbär i norra Sverige”. Anna Enocksson

13.30 Forts från före lunch
Del 3: Ekonomin i grönsaksodling. Marcus Söderlind

14.30 Sammanfattning och gemensamma diskussioner kring framtid i norrländsk trädgårdsodling, inkl kaffe.

15.30 Avslut

MEDVERKANDE
• Marcus Söderlind är ett känt namn i trädgårdsnäringen med många järn i elden. Förutom att han är trädgårdsingenjör och grönsaksodlare med eget företag i Habo utanför Jönköping, har han flera tunga förtroendeuppdrag, bl.a. som ordförande i Tillväxt Trädgårds styrgrupp och ordförande i LRF Trädgård. Marcus har även erfarenhet som rådgivare, och kommer därmed att presentera materialet utifrån flera synvinklar.

• Anna Enocksson är snart färdig hortonom vid SLU, och har gjort ett spännande examensarbete baserat på intervjuer med odlare i Norrbotten och Västerbotten.

• Personal från Öjebyn Agro Park

FRÅGOR?
Sara Byström, sara.bystrom@hushallningssallskapet.se, 070-107 66 87

Anmälan senast måndag 24 april till Ann-Kristin Isaksson, 076-82 30 886 eller ann-kristin.isaksson@hushallningssallskapet.se

Avgift 200 kr exkl. moms. Fmfika, emfika och lunch ingår. Varmt välkomna!