Inställd! Torkning, lagring och försäljning av ekologisk spannmål, trindsäd och oljeväxter

Plats Inställd
Datum och tid 18 mars

Dagens träff är inställd!

För mer information kontakta Daniel eller Pia, telefonnr nedan.

 

Föreläsningar och gårdsexempel om hantering, torkning och försäljning med mera.

Kl 9:00 Fika och inledning.
Under förmiddagen kommer vi titta på om det är lönsamt att torka och lagra själv och vilket investeringsutrymme som finns för att bygga om eller bygga nytt. Diskussionen gäller både produktion för avsalu och eget foder. Vi kommer även titta på rörliga kostnader för drift och hur man kan påverka dessa. Vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid uppdatering av en befintlig anläggning. Vilka utlastningsalternativ som finns och om samverkan i en gemensam anläggning kan vara ett alternativ. Vi kommer även att ta upp ett antal olika lokala gårdsexempel.

Kl 12-13 Lunch

Efter lunch fortsätter diskussionen om olika alternativ för torkning och lagring. Vi går igenom det mesta ifrån enkel tillfällig lagring till färdiga system med torkning, lagring och utlastning. Vi tittar även på val av energilösning med kostnader och lösningar för olika energislag. Du får tips om hur du kan öka effektiviteten och minska energikostnaderna på din befintliga anläggning. Innan dagen avslutas kommer vi även att få information från marknadsrepresentanter om läget på eko-marknaden, vilka möjligheter det finns till skördeleverans, vilka grödor de rekommenderar att vi ska odla och hur priserna ser ut inför den kommande säsongen och på längre sikt.

Kl 16:30 Sammanfattning och avslutning.
Träffen kommer senare att följas upp med en träff på gård där vi studerar en anläggning.

Medverkande:
Hugo Westlin, RISE
Christer Johansson, Jordbruksverket 
Karl Delin, Varaslättens Lagerhus
Mikael Nilsson, Lantmännen
Sofie Wanke, Swedish Agro
samt Pia Björsell och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Kostnad: 120 kr för fika och lunch. Betalas helst med Swish eller kontant.

Kontakt
Daniel, 070-829 19 94 eller Pia, 072-402 35 14 (ange ev. matallergi)