Torkning, lagring och försäljning av ekologisk spannmål, trindsäd och oljeväxter OBS! Digitalt!

Plats Webbinarie via Teamslänk
Datum och tid 11 november, 9.00-16.30

 

OBS ändrat till Webbinarie!! 

Kurs för både ekologiska och konventionella odlare

Torkning, lagring och försäljning av ekologisk spannmål, trindsäd och oljeväxter

Onsdag 11 november . Är du anmäld har du fått en Teamslänk!

Om du inte fått information kontakta Daniel Hedeås, 0708-291994

Program:

 Kl 9:00 Inledning.

  • Vi tar upp olika alternativ kring spannmålshantering. Allt från enkel lagring på platta till färdiga system för torkning, lagring och utlastning samt lämpliga systemval utifrån gröda.
  • Rörliga kostnader för drift – vilka rörliga kostnader uppstår och hur kan vi påverka dessa? Samverkan i gemensamägd anläggning – hur varierar investeringsutrymmet med olika arealunderlag och annat?

Kl 12-13 Lunch. 

  • Vi fortsätter diskussionen om olika alternativ för torkning och lagring med några lokala gårdsexempel. Vi går igenom hur man kan uppdatera en befintlig anläggning och tittar på val av energilösning. Hur kan du öka effektiviteten och minska energikostnaderna på din befintliga anläggning? Vi tittar även på investeringsutrymme baserat på historiska priser. Vilket investeringsutrymme finns för produktion av spannmål för avsalu och eget foder?
  • Information från marknadsrepresentanter om läget på ekomarknaden. Vilka möjligheter finns det till skördeleverans? Vilka grödor ska vi odla? Hur ser priserna ut nu och vad tror man på längre sikt?

Ca Kl. 16:30 Sammanfattning och avslutning.

Medverkan: Hugo Westlin, Hushållningssällskapet, Christer Johansson, Jordbruksverket, Karl Delin, Varaslättens Lagerhus, representanter från, Lantmännen och Swedish Agro, samt Sofie Wancke och Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet

Träffen delfinansieras av Europiska jordbruksfonden.