Teoretisk-praktisk grundutbildning; ekologisk yrkesodling av äpple

Plats Skövde
Datum och tid 29 mars, 9.00-16.00
Arrangör Länsstyrelsen

Grundutbildningen kommer att löpa parallellt med en nyplantering av äpple på Rånna Gård vid Skövde, och blir dels teoretisk, dels praktisk. Den kommer att sträcka sig över 2-3 år, från planering av odlingen till och med plantering. I ett senare skede hoppas vi kunna fortsätta kursserien med formning av träden, beskärning, växtskydd och gallring, och så småningom även förädling.

Planteringen kommer att dels visa en modern intensivodling för produktion av främst dessertfrukt och en modern halvextensiv odling med gamla sorter för främst förädling.

Kurstillfälle 1:
Beslutsunderlaget – vill jag satsa på ekologisk fruktodling?
29 och 30 mars 2019 kl. 9-16 på Rånna Gård vid Skövde.

Innehåll: Tidsplanering, önskvärda egenskaper för växtplatsen,  markförberedelse, lä, ekonomi, maskiner, bevattning, sorter, grundstammar, planteringssystem, pollinering, planering för minskade växtskyddsproblem, vad måste man tänka på?

Föreläsare: Kirsten Jensen, Länsstyrelsen, Stina Månsson och Susanne Johansson, Hushållningssällskapet Väst resp. Skaraborg och Joacim Holgersson, Bramleys HB

Anmälan senast den 13:e mars 2019
till Jordbruksverket, kurs-ID: 2019-03293
eller – ifall det inte går – till  Kirsten Jensen e-mail eller  070-571 53 51.

Pris: Kostnadsfritt om Ni tar med fika och lunch själv, annars 450 kr per person exkl. moms (för två dagar). Ange om du vill köpa mat/fika och i så fall även ev. matallergier vid anmälan. OBS! Begränsat antal platser!

Kontakt Hushållningssällskapet:
Susanne Johansson 0511-248 47
Stina Månsson 0521-72 55 73