Temakväll om grisproduktion

Plats Skara
Datum och tid 24 november, 18:30

grisar

Grisproduktion idag och i framtiden – välkommen till en temakväll om grisproduktion. Efter några tuffa år inom svensk grisproduktion står vi idag inför utmaningen att producera våra grisar på ett ännu mer konkurrensmässigt och effektivt sätt. Både i befintliga stallar och i nya. Vi vill därför bjuda in till en kväll som kan leda till ny  inspiration i grisföretagandet.

Program för kvällen:

Suggprojektet i Skaraborg
Ett antal grisproducenter planerar att gå samman och bygga en större smågrisproduktion för att försörja sina slaktgrisstallar. Bo Johansson berättar om hur projektet föddes, vägen dit och var de står idag.

Djurskyddsregler
Gunnar Palmqvist, djurskyddshandläggare på Jordbruksverket, berättar om ”djurskyddsreglernas inverkan på möjligheterna att bygga i Sverige och inom EU” samt vilka möjligheter vi har att testa ”ny teknik” i Sverige.

Senaste nytt från svinekongressen i Herning
Camilla Hallgren, grisrådgivare på Hushållningssällskapet

Går du i byggtankar? I så fall, vad kan vi göra för dig.
Emma Berndtsson, byggrådgivare på Hushållningssällskapet

Vi bjuder på fika under kvällen.

Anmälan senast 20 november till:

Anna-Lena Karlsson, 0511-248 34, anna-lena.karlsson@hushallningssallskapet.se