Temadag: Stallgödsel och växtnäring på hästgårdar – problem och lösningar

Plats Blekinge
Datum och tid 6 november, 10-13
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge tillsammans med Blekinge ridsportförbund bjuder in till en temadag där vi diskuterar hållbar stallgödselhantering på hästgårdar.

Under den senaste tiden har stallgödselhanteringen på hästgårdar fått nytt fokus. Detta beror delvis på utredningen ”Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå miljömålet Ingen övergödning (SOU 2020:10)”. Vi hanterar stora mängder växtnäring på våra hästgårdar, vilken till stor del hamnar i stallgödseln. På rätt plats är stallgödseln en resurs, på fel plats är den en miljöbelastning.

Program

  • Samling och information om Greppa Näringen
  • Växtnäring i hästhållningen – Vad innehåller hästarnas foder?
  • Strömedel – vad ska man välja?
  • Hagar -hur planerar man stängsel etc på bästa sätt?
  • Demonstration av gödselsug – ett hjälpmedel för att sköta hagarna
  • SvRF (Svenska Ridsportförbund) deras nya rapport om Hållbarhet inom hästsporten.
  • Vi kommer också att komma in på andra aktuella frågor inom miljö – och klimatområdet, t.ex. energiförsörjning och vattenhushållning

Blekinge Ridsportförbund bjuder på gofika.

Aktiviteten är finansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Blekinge.

Här finns inbjudan i pdf-format.