Tema växtodling och riskhantering

Plats Webbinarie
Datum och tid 27 januari, 12.00-13.15
Arrangör Hushållningssällskapet Västra

Tema växtodling & riskhantering

-Hur lönsam var växtodlingen 2021?
-Hur ska prisriskerna hanteras 2022?

Hushållningssällskapet Västra och Handelsbanken bjuder in till en dryg timmes lunchwebbinar med en redogörelse för lönsamheten den gångna växtodlingssäsongen och hur kalkylen ser ut till kommande säsong samt hur man kan resonera kring riskhantering utifrån gårdens förutsättningar.

Niklas Eriksson, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Västra kommer att redogöra för resultaten från den senaste odlingssäsongen genom att presentera efterkalkyler från 2021 ”TB-analysen”. Vi tittar även på hur prognosen kommer se ut inför kommande växtsäsong.

Lena Lundh och Mats du Rietz på Handelsbanken guidar oss i hur man som lantbrukare kan hantera prisrisker utifrån gårdens förutsättningar.

När: Kl 12.00-13.15 27:e januari
Var: Webbinar via teams, länk skickas ut per e-mail förmiddagen innan eventet.
Anmälan är nu stängd!