Evenemang

Teknikdemodag på Angereds gård

För andra året i rad arrangeras en eftermiddag med demonstrering från utställare av maskiner, verktyg och bevattningssystem för småskalig odling och skötsel samt föreläsningar om alternativa odlingssubstrat och digitalverktyg som hjälp i din planering av näringstillförsel i odlingsjorden.

Angereds gård är en plats för vuxenutbildningar inom de gröna näringarna. Här finns även Modellodlingen, en småskalig grönsaksodling utformad enligt Market Gardening-principer som just nu drivs av Lilla Jordbruket i samarbete med Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad och Naturbruksförvaltningen.

Program

  • Modellodlingen kommer vara en av de ytor där det ges möjlighet till testkörning och demovisningar. Här kommer Hansi Rosenthal från Lilla Jordbruket ha workshop kring ett antal mindre maskiner som är användbara för småskalig odling. Även Olle Olsson som driver Lilla Jordbruket närvarar. För deltagande i workshopen behöver du föranmäla dig här
  • Ida Mackegård från Hushållningssällskapet Västra finns tillgänglig för presentation och samtal kring en demoodling på ett skifte i Modellodlingen som görs i samarbete med oss och Lilla Jordbruket inom LRF:s projekt: Ökad konkurrenskraft i trädgårdsnäringen vid extremväder.
  • Skolans rektor Sofia Hottöfjäll och flera av skolans yrkeslärare och APL-samordnare finns tillgängliga för frågor och samtal kring utbildningar och bransch.
  • Det kommer också att finnas en tvåhjulstraktor för er som vill testköra.

Föreläsningar
Parallellt med vad som händer ute på gården har vi några kortare öppna föreläsningar/presentationer inne i ett av våra klassrum.

15.00-15.30
Marie Hanson från Hushållningssällskapet Västra presenterar ett nytt digitalt verktyg som ska underlätta för dig att göra en växtnäringsbalans men även att göra en gödselplan för uträkning och dimensionering av näringstillförsel i småskalig grönsaksodling.

16.00-16.30
Anders Stålhand från Naturbruksförvaltningen berättar om projektet Sphagnumjord där man testat vitmossa som alternativt substrat i planterings/odlingsjord.

17.00
Arkitekten Per Forsberg samtalar om behovet av små odlingsbara grönytor kring stadsnära småhus genom självbyggeri och självhushållning.

Utställare
Semenco – Specialiserade redskap för småskalig odling.
Waterboys – Bevattningssystem presenteras.
Thovo – Innovativa maskiner och redskap.
Hallant – Tvåhjulstraktorer med redskap.
Traktortema – Mindre traktorer och redskapsbärare.