Tändkuleafton på Stegsholms gård

Plats Gålö
Datum och tid 15 juli, 18.00

Inbjudan till medlemmar i Sotholms härads Hushållningssällskap

Familjen Borg startar upp och visar gamla tändkulemaskiner på Stegsholm.

En afton med gamla motorer, maskiner m.m.

Tid                Fredagen den 15 juli kl. 18.00

Plats:           På Stegsholms gård, Gålö

Servering finns med bl.a. kolbulleförsäljning.

Ingen föranmälan.

Styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna!