Tändkuleafton

Plats Haninge
Datum och tid 12 juli, 18.00

 

Inbjudan till medlemmar i Sotholms härads Hushållningssällskap

Tändkuleafton på Stegsholms gård

Familjen Borg startar upp och visar gamla tändkulemaskiner på Stegsholm. En afton med gamla motorer, maskiner m.m.

Tid:              Fredagen den 12 juli, kl. 18.00.

Plats:           På Stegsholms gård, Gålö.

Servering finns med bl.a. kolbulleförsäljning.

Ingen föranmälan.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen