Ta hand om din jordkällare!

Plats Dingle
Datum och tid 18 mars, 17.30-20.30

Gillet i Munkedal
BJUDER IN TILL

Ta hand om din jordkällare!

Datum: 2020-03-18
Tid: 17.30 – 20.30
Plats: Naturbruk Väst – Dingle,
Kustvägen 12 – Växthuset

Jordkällare är en del av vårt kulturarv.
Människan har alltid haft behov att kunna förvara och långtids lagra livsmedel. Till exempel fanns det förvaringsgropar redan under stenåldern.
Idag vill många bevara och använda dem. Jordkällare är ett klimatsmart och billigt ”kylskåp”.
Förr kallade man det ett domedagsverk att bygga en kallmurad jordkällare med valv.
Så du som har en gammal fungerande jordkällare – var rädd om den!
Under kursen pratar vi om jordkällarens historia, konstruktion, problem, användning och skötsel.

Kursledare är Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
På landsbygdsenheten arbetar hon med ett rikt odlingslandskap och landsbygdsutveckling.
010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Anmälan: gilletimunkedal@icloud.com
0524-81166

Kostnad: 60:- inkl. fika

Praktiska frågor Sophie Carling Gillet i Munkedal
Tel +46(0)524 811 66
gilletimunkedal@icloud.com
Facebook: gilletimunkedal

Inbjudan i pdf »

Välkommen med din anmälan!