Ta hand om din jordkällare!

Plats Dingle
Datum och tid 24 mars, 17.30
Arrangör Munkedals Hushållningsgille. Samarrangemang

 

Ta hand om din jordkällare!
Jordkällare är en del av vårt kulturarv. Människan har alltid haft behov att kunna förvara och långtids lagra livsmedel. Till exempel fanns det förvaringsgropar redan under stenåldern. Idag vill många bevara och använda dem.
Jordkällare är ett klimatsmart och billigt ”kylskåp”. Förr kallade man det ett domedagsverk att bygga en kallmurad jordkällare med valv. Så du som har en gammal fungerande jordkällare – var rädd om den!

Under kursen talar vi om jordkällarens historia, konstruktion, problem, användning och skötsel.

2022-03-24  Kl 17.30 – Ca 20.00

DINGLEGYMNASIET
Lokal: Sporren
Kunstvägen 12 Dingle

Kursledare är Ann-Charlott Hajdu-Rafis,
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
På landsbygdsenheten arbetar hon med ett rikt odlingslandskap och landsbygdsutveckling.

Bröd med lite olika pålägg, sötsak, bordsvatten, te & kaffe
60:- För medlem i Hushållningssällskapet
75:- För icke medlem

Inbjudan i pdf »

Anmälan och praktiska frågor:
Sophie Carling – Gillet i Munkedal
gilletimunkedal@icloud.com eller 0524-81166

Delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan och Länsstyrelsen Västra Götaland