SYN-kurs Naturvärdesbedömning

Plats Gamleby
Datum och tid 23 juni
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge i samarbete med Skogsbrukets Yrkesnämnd

Välkommen på 2 dagars SYN- kurs Naturvärdesbedömning

 

Hushållningssällskapet håller i Skogsbrukets Yrkesnämnds kurser för entreprenörer och planerare samt inköpare i skogsbruket. Vi erbjuder kvalificerade kurser i avverkning, röjning, dikning/skyddsdikning, markberedning, skogsbruksplanläggning och plantering samt naturvärdesbedömning. Samtliga som jobbar i certifierad skogsbruksmark måste vara certifierade enligt SYNs regler.

Hushållningssällskapet är ackrediterade av Skogsbrukets yrkesnämnd att hålla kursen.

Tvådagarskurser 4995 kr (material och mat ingår)
Ring gärna om du har frågor!

Anmälan sker på synkurser.skotselskolan.se (SYNs hemsida) eller till
Simon Halling Ekmåne | simon.halling@hushallningssallskapet.se | 0768791518 |