SYN: Avverkning förnyelse

Plats Gamlebygymnasiet, Gamleby
Datum och tid 17 september, 9-16
Arrangör Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge

Natur- och kulturmiljöhänsyn – Avverkning förnyelse, går under en dag genom det som krävs för att förnya din certifiering (det förr så kallade ”Gröna kortet”). Förmiddagen genomför vi inomhus med teori och diskussion samt övningar kring avverkning, naturhänsyn, hänsyn till socialt – och kultur, även planering samt lagar. Dessutom övningar i fält
Innan du går kursen ska du ha gjort webbkursen på SYNs hemsida.
Hushållningssällskapet är ackrediterade av Skogsbrukets yrkesnämnd att hålla kursen.

Pris: 2995kr (material ingår)
Lunch och fika ingår. Vi håller oss utomhus hela dagen och aktar smittspridningen
Ej avanmälda deltagare debiteras 600 kr.

Anmälan sker på synkurser.skotselskolan.se (SYNs hemsida) eller till
Simon Halling Ekmåne | simon.halling@hushallningssallskapet.se | 0768791518

 

Läs hela inbjudan här