Surkålstillverkning

Plats Hassela
Datum och tid 12 oktober, 10.00
Arrangör Hassela Hushållningssällskap

Inbjudan till medlemmar i Hassela Hushållningssällskap

Surkålstillverkning

Tid:               Lördagen den 12 oktober 2019, kl. 10.00.

Plats:            Hos Eva och Hans Adielsson, Hassela.

Anmälan:      Senast den 8 oktober till Eva, tel. 070-514 50 04, så hinner vi köpa in råvaror tillsammans. Medtag kärl till surkålen.

Varmt välkomna!

Styrelsen
Hassela Hushållningssällskap