Styrelseutbildningar Halland 2021

Plats Falkenberg & Tiraholm
Datum och tid 12 januari
Arrangör Hushållningssällskapet Halland

Har du funderat på om en styrelse vore något för dig? Har ni behov av att strukturera det strategiska arbetet i företaget? Vet ni vad ni vill med företaget och/eller ägandet? Nu kör vi en ny omgång styrelseutbildningar runt om i Sverige!

Under januari-mars 2021 genomförs styrelseutbildning för dig som är lantbruksföretagare eller företagare inom gröna näringar samt till dig skulle kunna tänka dig att i framtiden medverka i styrelse eller strategiskt forum i lantbruksföretag.

Utbildningen syftar till att skapa förståelse för

  • strategiskt arbete, genomförande samt för- och nackdelar med olika typer av strategiska forum
  • krav och roller som ägare, ledare, styrelsemedlem och företagsledning
  • planering, drivande och utveckling av aktivt styrelsearbete
  • styrelsens ansvar, skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen

Hushållningssällskapet och Executive People håller i de olika kursmomenten, och kursen är upplagd på fyra träffar med hemuppgifter däremellan. Hemuppgifterna består i att arbeta med ert eget företag.

Följande datum och tider ingår i vinterns utbildning

19/1, kl 9-13 på Agrocenter i Falkenberg

26-27/1, lunch till lunch på Tiraholm utanför Unnaryd

9-10/2, lunch till lunch på Tiraholm utanför Unnaryd

2/3 kl 12-16 på Agrocenter i Falkenberg

Pris: 12 500 kr exkl moms inkl kursmaterial, två övernattningar samt lunch, fika och middag vid övernattningstillfällena.”Boka-tidigt-rabatt” på 2000 kr vid bokning senast 1 juni 2020.

Information & anmälan

Vill du veta mer? Kontakta Jennie Cederholm Björklund jennie.cederholm@hushallningssallskapet.se, 0705-845599

Välkommen med din anmälan till styrelseutbildningen.
  • Vi behöver ditt namn och personnummer till Jordbruksverket för att utbildningen ska subventioneras via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
  • Vad behöver vi veta om dig för att göra utbildningen så bra som möjligt för dig? Särskilda behov? Allergier?
  • Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna redovisa uppgifterna för Jordbruksverket för att få utbildningen subventionerad. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Jennie Cederholm Björklund på 0705-845599.

Utbildningen delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.