Styckningskurs

Plats Luleå
Datum och tid 22 maj, 9.30-16.30

Styckning, finstyckning och vad ska vi stoppa i korven? Vi styckar ett får och mellankalv! Med Lennart Eriksson, Bergnässkolan i Luleå.

Fredag den 22 maj, Kungsfågeln, Luleå gymnasieskola

Program
09.00 Kaffe och smörgås

10.00 Vad efterfrågas av restaurang respektive konsument? Vilka delar lämpar sig till vad?

12.00 Lunch

13.00–16.30 Forts.

Avgift
800 kr exkl. moms. Avgiften faktureras via Gröna Navet. Fika och lunch ingår, glöm inte att meddela ev. specialkost.

Upplysningar och anmälan
Anmäl dig senast den 8 maj till Helene Skogqvist, tel. 0923-121 86 eller 070-343 42 54, e-post: helene.skogqvist@hush.se

grona navet