Studieresa- Vattenåtgärder för minskad övergödning

Datum och tid 8 mars, 8-9 Mars

 

Inbjudan till studieresa om våtmarksanläggning

Tidans Vattenförbund/Vattenråd i samarbete med Hushållningssällskapet anordnar den 8 till 9 mars 2022 en studieresa kring anläggning av våtmarker och restaurering . Studiebesök görs vid Tullstorpaåprojektet i Skåne och LIFE Goodstream i Halland. Resan är ett pågående LOVA-projekt och ingår i ett åtgärdsarbete med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Tidans avrinningsområde. Resan riktar sig till markägare och andra intresserade. Inriktning är mot praktisk anläggning.

Studieresan och besöken bekostas genom LOVA-medel. Deltagarna bekostar själva mat och logi.
Reseledare Sofia Kämpe

Anmälan görs via mail till sofia@torpetlantbruk.se senast 31:a Januari, glöm inte ange ev allergier!

Kostnad: Ungefärliga boendekostnader 1200 till 1700 kronor.

 

Program / skriv ut pdf »

För Tidans Vattenförbund
Susanne Johansson och Sofia Kämpe

 

Följ oss gärna på Facebook om senaste nytt kring resan! https://www.facebook.com/LOVATidan