Studieresa- Vattenåtgärder för minskad övergödning

Datum och tid 4 april, 4-5 april
Arrangör Tidans vattenförbund och Hushållningssällskapet Västra

 

Inbjudan till studieresa om våtmarksanläggning

Tidans Vattenförbund/Vattenråd i samarbete med Hushållningssällskapet anordnar den 4-5 april 2022 en studieresa kring anläggning av våtmarker och restaurering . Studiebesök görs vid Tullstorpaåprojektet i Skåne och LIFE Goodstream i Halland. Resan är ett pågående LOVA-projekt och ingår i ett åtgärdsarbete med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Tidans avrinningsområde. Resan riktar sig till markägare och andra intresserade. Inriktning är mot praktisk anläggning.

Studieresan och besöken bekostas genom LOVA-medel. Deltagarna bekostar själva mat och logi.
Reseledare Sofia Kämpe

Dagar: 4-5 april 2022

Anmälan görs via mail till sofia@torpetlantbruk.se senast 4 mars, glöm inte ange ev allergier!

Kostnad: Ungefärliga boendekostnader 1200 till 1700 kronor.

 

Program / skriv ut pdf »

För Tidans Vattenförbund
Susanne Johansson och Sofia Kämpe

 

Följ oss gärna på Facebook om senaste nytt kring resan! https://www.facebook.com/LOVATidan