Studieresa

Studieresa med Yrkesmässig trädgård 3–4 september

Välkommen att följa med på en gedigen, intressant och trevlig studieresa med fokus på småskalig grönsaksodling! Vi åker från Vänersborg ner till Skåne. På resan besöker vi 3 småskaliga grönsaksodlare samt Horto-fältdagen på Borgeby gård för att se och ta del av intressanta demoodlingar i grönsaksodling.

Vi besöker följande platser:

Kärrets grönsaker
KRAV-certifierad småskalig grönsaksodling utanför Falkenberg. Odlingarna är små men produktiva, odlingsytan är ett halvt hektar med 60 stycken odlingsbäddar samt ett 380 kvm stort växthus. I odlingsbäddarna effektiviseras man genom att ha flera omgångar med grönsaker per säsong. Jordbruksverket har spelat in en film om mellangrödor i växthus på Kärrets grönsaker.
Odlingen sker med grävfria metoder och genom att täckning med organiskt material i största möjliga mån.
www.karretsgronsaker.se

Kollinge torpargård
Här odlar Britta och Victor ekologiska grönsaker på ungefär 1,5 ha och det finns två tunnelväxthus på 180 resp 270 kvm. Försäljningen sker genom andelsjordbruk, där kunderna i förhand kan beställa en veckovis leverans av grönsakslådor under odlingssäsongen. Det odlas en mångfald av grödor vilket ger en variation av grönsakerna i lådorna. På gården odlas bara öppet pollinerade grönsakssorter, alltså sådana sorter som de själva kan ta frö av och odla vidare med behållning av sortens egenskaper.
www.kollingetorpargard.se

Potatis- och Hortofältdagen 2024 – Borgeby gård
På denna fältdag visas grönsaks- & bärodling med fokus på: etablering i robusta odlingssystem, täckodling i stor skala, integrerat växtskydd, precisionsbevattning och arbetsbesparande åtgärder. Detta kommer bli en innehållsrik förmiddag med guidade vandringar och demovisningar!
www.hushallningssallskapet.se/kalender/potatis-och-hortofaltdagen-2024

Lya gård
Molly Rygg driver företaget Lya gård 101 tillsammans med sin man Jonas. Gården ligger mellan Kvibille och Slättåkra i Halmstad kommun. Lya 101 är en KRAV-certifierad gård där det odlas grönsaker, örter, bär och blommor. Det finns även värphöns på gården. På Lya gård finns en total areal av 6 ha varav 4 ha är odlingsmark på vilken det odlas grönsaker på ca 1 ha enligt market garden-princip i fasta bäddar.
www.lya101.com

Kostnad

Resan är medfinansierad via EU-medel vilket gör att priset blir 1490 kr per person.
Detta inkluderar resan, boendet studiebesöken och all mat och fika. Vi kommer boka dubbelrum, vill du hellre bo i enkelrum så kryssa i det i anmälan. Vid bokning av enkelrum du får du själv betala mellanskillnaden på 170 kr.
Faktureras.

Mer info och frågor

Ida Mackegård: 0521-725541, 070-6839175, ida.mackegard@hushallningssallskapet.se
Marie Hanson, 0521-72 55 25, marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Program och tider

Avresa Vänersborg den 3 september kl. 8.00. Samlingsplats Vänerparken 13, 462 35 Vänersborg
Hemresa till Vänersborg 4 september ca kl. 19

Tisdag 3 september
Besök 1 – Kärrets grönsaker, Långås
Besök 2 – Kollinge torpargård, Kågeröd

Boende Sundsgårdens hotell och konferens

Torsdag 4 september
Besök 3 – Hortofältdagen, Borgeby slottsväg 1
Besök 4 – Lya gård 101, Slättåkra

Förutom prat med varandra och vila kommer vi ta vara på tiden i bussen för att diskutera och ge kunskap kring odling i koppling till extremväder:

  • Vägen ned till Kärrets grönsaker – Understödjande grödor, på friland och i växthus
  • Från Kärrets grönsaker till Kollinge torpargård – Egen fröodling
  • Från Hortofältdagen till Lya gård – Sätt att skydda sin odling från väder och vind
  • Från Lya gård till Vänersborg – Sammanfattning av lärdomar och insikter från resan