Studieresa med Handbörd- Stranda hushållningsgille

Plats Södra Vi
Datum och tid 25 april, 8.00-16.30
Arrangör Handbörd- Stranda hushållningsgille

Välkomna med på studieresa till ett sågverk samt Åbro bryggeri.

Anmälan

Läs mer