Studieresa med buss till Torsåkers kött

Plats Torsåker
Datum och tid 20 juni, 8.00–17.00
Arrangör Hushållningssällskapet

Välkommen att följa med på studieresa med buss till Torsåkers kött i Gästrikland.

Med hjälp av en dikobesättning av rödkullor betar Torsåkers kött strandbeten och andra betesmarker på egen mark och runt om i kommunen. Lyssna till Mikael Sehlberg som berättar om skötseln av betesmarkerna, vilka ekonomiska och biologiska värden som betesdriften ger och andra inspel kring företaget. Är det lönsamt att sköta om naturbetesmarker? Vilken betydelse har det att hitta sin nisch? Vi gör en rundvandring i några av betesmarkerna.

Tid
Tisdagen den 20 juni 2023. Avresa från Uppsala 8.00. Åter till Uppsala 17.00. 

Praktiska detaljer
Tiden på bussen ägnas åt miniföredrag. Tag med eget förmiddagsfika till bussresan. Lunch och eftermiddagsfika serveras till självkostnadspris. Kläder efter väder och bra skor. Räkna med att gå några kilometer.

Medverkande rådgivare från Hushållningssällskapet
Frida Hedin, naturvård
Marlene Lindenthal, lantbruksdjur och växtodling

Anmälan
Senast den 13 juni via https://bit.ly/3K5KLmX
Kontakt
Frida Hedin, 018-56 04 32, frida.hedin@hushallningssallskapet.se

Kostnad
Resan finansieras via Landsbygdsprogrammet inom området Ett Rikt Odlingslandskap. Du betalar endast för lunch och eftermiddagsfika. Utebliven deltagare faktureras 500:–. Finansiär är Länsstyrelsen i Uppsala län. Deltagare från Uppsala län har förtur till platserna.