Studieresa inom ämnet Holistic management

Plats Falköping
Datum och tid 16 oktober, 07.00

Hushållningssällskapet anordnar på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanlands län en studieresa på temat Holistic management med inriktning mot betesdrift. Holistic management är ett driftledningsverktyg som bidrar till att genom hållbara metoder och inom naturens ramar optimera ekosystemprocesserna, ofta med hjälp av betesdjur. Genom att planera betesdriften med en större helhetssyn och gynna en artrik flora och fauna kan man bland annat öka avkastningen på betet och göra att marken inte blir så känslig vid extrema vädersvängningar; marken tolererar torka och klarar skyfall på ett bättre sätt. Lönsamheten och djurhälsan blir bättre.

Resan går till Bältaregården som ligger i Falköping och drivs av Maria och Tomas Torsein. De bedriver Angusavel med ambitionen att uppfödningen ska vara så naturlig som möjligt. Läs gärna mer på deras hemsida: www.baltaregarden.se. Följ med på denna studieresa och lyssna till deras berättelse om hur de format sitt företag

Med på resan följer en växtodlingsrådgivare, en lantbruksdjursrådgivare och en naturvårdsrådgivare från Hushållningssällskapet.

Den gemensamma bussresan utgår från Södermanland (närmare platsangivelser kommer senare, flera upphämtningsplatser kan bli aktuella) och vi utnyttjar tiden på bussen för lite kortare föredrag från medföljande rådgivare samt till reflekterande och diskuterande grupparbete.

Tid: 16 oktober 2018 (avgång cirka 07.00 från Södermanland och tillbaka igen cirka kl. 20.00).

Plats: Bältaregården, Gökhem Bältaregården 2, Falköping.

Anmälan senast: 20 september till Frida Hedin, 018-56 04 32 eller frida.hedin@hushallningssallskapet.se. Glöm inte att ange eventuella kostavvikelser!

Ungefärligt program: 07.00-11.00 bussresa inkl. föredrag och övningar, 11.00-16.00 studiebesök inkl. lunch på Bältaregården, 16.00-20.00 hemresa inkl. gruppdiskussioner. Vi kommer att vistas en del i fält och kläder efter väder rekommenderas.

Avgift: Deltagaravgiften är 200 kr exkl. moms. Kostnad för mat tillkommer, mer information om detta senare. Avbokning senare än 15 dagar innan kursstart debiteras med full avgift.

Hjärtligt välkomna!
Frida Hedin, naturvårdsrådgivare Hushållningssällskapet

Aktiviteten ingår i Landsbygdsprogrammet för Sverige 2015-2019, som finansieras av EU och Länsstyrelsen i Södermanlands län.