Studieresa för nuvarande och framtida odlare

Plats Luleå-Boden
Datum och tid 28 juni, 08.00

Följ med på kostnadsfri studieresa med odlingsfokus.

Boden och Luleå kommuner i samverkan inbjuder blivande och verksamma odlare till en studieresa genom norra Sverige och Finland för att se på verksamheter inom odling, mat och upplevelser. Resan genomförs 28-30 juni.

Anmälan till: Veronica Landström, Hushållningssällskapet Norrbotten- Västerbotten
telefon: 0920-24 41 81 eller veronica.landstrom@hushallningssallskapet.se senast 21 juni.
Resan delfinansieras av regionala fonden i Norrbotten och är kostnadsfri för deltagarna.

Inbjudan som PDF.