Studiecirkel

Plats Östervåla
Datum och tid 3 april, 18.30

Till medlemmar i Östervåla-Harbo-Nora Hushållningssällskap

Inbjudan till studiecirkel om markavvattningsföretag

Uppstartsträff
Tid:        Tisdagen den 3 april 2018, kl 18.30

Plats:     Östervåla Församlingshem

Har du andelar i markavvattningsföretag eller arrenderar mark inom ett markavvattningsföretag? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

I vårt område finns det flera markavvattningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett markavvattningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Vid första träffen kommer vi att bestämma hur vi lägger upp cirkeln och vi delar ut material, bland annat boken Äga och förvalta diken. Under cirkeln, 3-4 träffar, kommer vi att gå igenom hur man hittar handlingar och kartor, hur kostnaderna ska fördelas och mycket annat. Målet är att få till en ny styrelse i minst ett av våra avsomnade markavvattningsföretag.

Studiecirkeln är helt ny och har tagits fram av Jordbruksverket, LRF och Studieförbundet Vuxenskolan.

För anmälan och frågor, kontakta Olof Olsson som är cirkelledare, telefon 070-2407101, eller e-post: olssonolof@yahoo.se.

Studiecirkeln är kostnadsfri med fika till självkostnadspris.

Välkommen!