Studiebesök

Studiebesök – Utveckla ditt skogsbruk med agroforestry och nötträd

Är du nyfiken på vad det finns för möjligheter att utveckla ditt skogsbruk? Under denna heldag förlagd vid Angereds gård i Göteborg, får du veta mer om agroforestry och odling av nötträd.

Träffen innehåller såväl teori som rundvandring med praktiska exempel i områdets olika testmiljöer.

Agroforestry är ett engelskt ord som betyder skogsjordbruk, vilket omfattar jordbruk som kombinerar träd med odling och betesdjur. En gammal metod som man ser återinföras mer och mer i Sverige. Intresset för självförsörjning samt ekologisk och närodlad mat ökar också. Agroforestry och nötodling har en potential att tillgodose dessa aspekter.

Under dagen kommer du få kännedom om hur en småskalig ekologisk odling med fokus på agroforestry och odling av nötträd kan komplettera och berika din verksamhet. På Angereds gård utanför Göteborg kan ni ta del av bland annat:

• Agroforestry: Nya lärdomar och insikter från olika testmiljöer i skogslandskapet (skogsträdgård, svampodling) jämfört med lärdomar från testmiljöer i åkermark (lähäckar och alléodlingar)
• Småskalig ekologisk odling av nötter: Rätt förberedelse (i.e. Uppstart och anläggning), skötsel (i.e. Hantering av skadegörare etc.) och skörd.

Besöket riktar sig främst till dig som är skogsägare, rådgivare, men även lantbrukare och andra som är intresserad av nötodling och agroforestry.