Studiebesök på Kvinnersta

Plats Örebro
Datum och tid 28 mars, 18.30

Inbjudan till medlemmar i Norrbyås, Gällersta och Stora Mellösa hushållningsgillen

Studiebesök på Kvinnersta

Tid:                            Torsdagen den 28 mars 2019, kl. 18.30.

Plats:                         Hörsalen, Kvinnerstaskolan.

Välkommen till Kvinnerstaskolan på studiebesök! Jonas Gustafsson presenterar skolan och dess inriktning. Därefter tar Line Strand, rådgivare på HS Konsult över och talar om

Bibehållen bördighet i ett förändrat klimat!

  • Vad kan vi förvänta oss av ett förändrat klimat i Örebro län?
  • Vad gör att svensk produktion ligger bra jämfört med många andra länder?

Kaffe och smörgås serveras, 50 kr/person.

Välkomna!

Styrelsen
Norrbyås och Gällersta hushållningsgillen