Studiebesök

Studiebesök med demonstrationsodlingar på Bossgårdens Grönsaker

Studiebesöket går till Sanna och Jonas Ringqvist på Bossgårdens grönsaker. Vi tittar på grönsaksodlingen och får ta del av praktiska exempel på gröngödsling i grönsaksodling samt av hur man kan göra kompost och använda gårdens naturliga gödsel!

På Bossgården odlas många olika grönsakskulturer på friland och i tunnlar och växthus. Odlingen är ekologisk och dessutom Demetercertifierad som biodynamiskt jordbruk. På gården finns även djur i liten skala.

Vi tittar på odlingarna och fokuserar extra på dessa teman:

  • Intressanta gröngödslingar och hur man gör sin egen kompost och använder den.
  • Komposten och de preparat som används i den biodynamiska odlingen samt hur den stallgödsel används som finns på gården.

Detta studiebesök är den praktiska kursdelen till kurserna om Naturlig gödsel vid grönsaksodling och en kurs om Fånggrödor i grönsaksodling. Teoridelen om Naturlig gödsel har redan varit men teoridelen om Fånggrödor kommer preliminärt att vara den 24 oktober. Då är du också välkommen och den gången blir det via webben på Teams.

Studiebesöket är kostnadsfritt

 

Kursen finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och är en aktivitet inom Greppa Näringen